RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Air Gap Monitoring of Hydropower Unit Generator to Advance Vibration Diagnostic Procedure

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.10.2015 14:00, Rīgā, Ezermalas ielā 6, 310. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Hidroagregātu vibrodiagnostikas papildināšana ar ģeneratora gaisa spraugas monitoringu
Title in English Air Gap Monitoring of Hydropower Unit Generator to Advance Vibration Diagnostic Procedure
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Marina Čerpinska
Keywords Hidroģenerators, gaisa sprauga
Abstract Dotā darba galvenais mērķis ir papildināt standartizētu hidroagregātu vibrodiagnostikas programmu ar mūsdienīgu metodi — dinamisko gaisa spraugas monitoringu, kā arī izstrādāt novērtēšanas metodiku šādiem mērījumiem. Gaisa spraugas monitoringa eksperiments veikts diviem lēngaitas hidroģeneratoriem ar izvirzītiem poliem. Lai sasniegtu mērķi, tika izstrādāti matemātiskie modeļi hidroagregātam un hidroģeneratora galvenajām daļām — rotoram, statoram un gaisa spraugai, lietojot tādas skaitļošanas programmas kā MathCAD un MATLAB. Eksperimenta laikā dati apstrādāti ar programmu LabVIEW. Izstrādāta metode, kā ar spektrālo diagnostiku novērtēt rotora ekscentricitāti un rotora formas novirzes no apļa, ko paredzēts lietot turpmāk, lai papildinātu novērtēšanu pēc standartos pieļaujamām novirzēm un apļa diagrammām. Darbs sastāv no ievada, 8 nodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta ar 132 citētiem darbiem, kopā 145 lappusēm, ieskaitot 63 attēlus un 49 tabulas.
Abstract in English The principal objective of this Thesis is to develop framework for hydropower unit generator air gap dynamic measurements on-site and to develop the evaluation methodology for particular measurements. The air gap monitoring and fault diagnosis is exemplified for two slow-speed salient-pole generators of hydropower units. To reach the objective, mathematical modelling of hydropower unit and main parts of hydrogenerator, stator, rotor and the air gap is accomplished, using programs MathCAD, MATLAB. Experimental data was processed through the NI LabVIEW program. It has been shown that the spectrum analysis describes changes in the eccentricity and rotor shape better than the criterion method, and it should supplement the graphical analysis and standardized evaluation procedure in the future. The given work consists of introduction, 8 chapters, conclusion, bibliography (132 sources of information sorted by name), 63 images, 49 tables, 145 pages in total.
Reference Griščenko, Marina. Air Gap Monitoring of Hydropower Unit Generator to Advance Vibration Diagnostic Procedure. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 145 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 20804