RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Power Systems OOS Protection Scheme

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Energosistēmas asinhronā režīma novēršanas aizsardzības shēma
Title in English Power Systems OOS Protection Scheme
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Antans Sauļus Sauhats
Dmitrijs Antonovs
Andrejs Svalovs
Inese Svalova
Andrejs Utāns
Galina Bočkarjova
Edīte Bieļa-Dailidoviča
Keywords Asinhronais režīms, sabrukums, automātika, selektivitāte
Abstract Mūsdienu energosistēmās iespējami avārijas režīmi, kuru attīstības gaitā rodas asinhronais režīms, kurš izraisa visas energosistēmas sabrukumu. Sabrukuma laikā patērētājiem tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde un rodas milzīgi ekonomiskie zudumi. Jaunā ARNA shēma (un prototips) tiek piedāvāta, lai efektīvi un selektīvi novērstu un pārtrauktu bīstamos energosistēmas režīmus.
Abstract in English -
Reference Sauhats, A., Antonovs, D., Svalovs, A., Svalova, I., Utāns, A., Bočkarjova, G., Bieļa-Dailidoviča, E. Power Systems OOS Protection Scheme. In: Forums „Latvijas zinātne – kā sasniegt izcilību?”, Latvia, Rīga, 9-9 October, 2015. Rīga: 2015, pp.1-1.
ID 20893