RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Major Overhaul of Housing in the Utilities Sector Reform Time

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Russian (ru)
Title in original language Капитальный ремонт жилого фонда в период реформирования жилищно-коммунальной отрасли
Title in English Major Overhaul of Housing in the Utilities Sector Reform Time
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Sergejs Kirsanovs
Jevgēņijs Safonovs
Līga Kamola
Uldis Kamols
Iveta Stāmure
Tatjana Survilo
Ilze Judrupa
Gaļina Blagova
Kristīne Gorbunova
Maija Šenfelde
Keywords dzīvojamais fonds, kapitālais remonts, daudzdzīvokļu mājas
Abstract Monogrāfijā tiek apskatīti jautājumi, kas skar daudzdzīvokļu māju dzīvojamā fonda renovāciju. Grāmatā tiek pētītas problēmas, kas izriet no masveida privatizācijas, kad sabiedriskais dzīvojamais fonds pārgāja privātīpašumā. Tāpat ir arī izpētīti jautājumi par daudzdzīvokļu ēku renovācijas normatīvo regulējumu Sanktpēterburgā un Latvijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta daudzdzīvokļu māju renovācijas sistēmas optimizācijas iespējām Krievijā un Latvijā.
Abstract in English The monograph is an attempt to reveal the current questions of overhauls organization of multi-family buildings. The book investigates the problems resulting from mass privatization, when the public housing went into private ownership. There were considered the issues of regulatory control of overhaul of apartment buildings on the example of St.Petersburg and Latvia. Special attention is paid to the optimization of overhauls of common property of apartment fund in Russia and Latvia. This monograph is recommended for workers in housing field, local government, universities and post-graduate students on Housing
Reference Kirsanovs, S., Safonovs, J., Kamola, L., Kamols, U., Stāmure, I., Survilo, T., Judrupa, I., Blagova, G., Gorbunova, K., Šenfelde, M. Major Overhaul of Housing in the Utilities Sector Reform Time. Москва: Издательство "Элит", 2015. 196 p. ISBN 978-5-902406-94-5.
ID 22147