Synthesis of Zinc Oxide Thin Films by Extraction-Pyrolytic Method
31. Zinātniskās konferences tēzes 2015
Olga Kiseļova, Antons Cvetkovs, Uldis Rogulis, Vera Serga, Reinis Ignatāns, Kārlis Kundziņš

-


Keywords
Cinka oksīds, plānas kārtiņas, ekstrakcijas-pirolītisko metode

Kiseļova, O., Cvetkovs, A., Rogulis, U., Serga, V., Ignatāns, R., Kundziņš, K. Synthesis of Zinc Oxide Thin Films by Extraction-Pyrolytic Method. In: 31. Zinātniskās konferences tēzes, Latvia, Rīga, 24-26 February, 2015. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2015, pp.65-65.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196