RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Multi-Planar Volumetric 3D Visualization System Model Analysis and Implementation in FPGA

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 07.07.2016 15:30, Rīgas Tehniskā Universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 2-38. telpa.
Publication language English (en)
Title in original language Multi-Planar Volumetric 3D Visualization System Model Analysis and Implementation in FPGA
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Krišs Osmanis
Keywords Multi planar volumetric 3D display optimization FPGA technology
Abstract Šis promocijas darbs pēta daudz-plakņu telpisko 3D vizualizācijas tehnoloģiju, ar mērķi uzlabot tehnoloģijas radīto telpiskā attēla kvalitāti, tādā veidā palielinot tehnoloģijas izmantošanas iespējas. Problēma tiek risināta izmantojot sistēmas modelēšanas, matemātiskās analīzes un parciālās optimizācijas metodes, kā arī izstrādājot reālu eksperimentālo iekārtu. Darbā parādīti pētījumi, kas tika veikti veidojot eksperimentālo ierīci, izstrādes process, informācijas pārraides protokolu atrašana un izveidošana, programmējamā loģiskā masīva mikroshēmas koda izveidošana, volumetrisko datu pārkārtošanas, attēlošanas un sinhronizācijas algoritmu izstrāde. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, 6 nodaļas, nobeigumu, literatūras sarakstu, terminu rādītāju, kopā 141 lappuses. Darbā ir 67 zīmējumi un ilustrācijas, 22 tabulas, literatūras sarakstā ir 133 nosaukumi.
Reference Osmanis, Krišs. Multi-Planar Volumetric 3D Visualization System Model Analysis and Implementation in FPGA. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 141 p.
Summary in English Summary in English
ID 22299