RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Biotechonomy

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Biotehonomika
Title in English Biotechonomy
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Dagnija Blumberga
Aiga Barisa
Anna Kubule
Krista Kļaviņa
Dace Lauka
Indra Muižniece
Andra Blumberga
Lelde Timma
Keywords bioresursi, vides zinātne, bio-tautsaimniecība, ilgtspējīga attīstība, biotehnoloģijas
Abstract Mācību grāmatā "Biotehonomika" sniegts ieskats bioresursu pilnvērtīgas izmantošanas iespējās, lai, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Grāmatā aplūkota bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbība. Biotehnomikas attīstība ir saistīta ar dabā esošo bioresursu ieguvi, to tehnoloģisko apstrādi un pārstrādi, lai ražotu cilvēkiem nepieciešamus produktus un blakusproduktus, kuri izmantojami kā izejvielas citu produktu veidošanā. Grāmatā ir analizēta inovatīvu un uz zināšanām balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība, vērtējot ietekmes uz klimatu, vides, ekonomiskajā un socioekonomiskajā aspektā, lai izstrādātu kompleksu pieeju bioresursu un tehnoloģisko procesu izvēlē un produktu ekodizaina izstrādē. Grāmata ir kā ceļvedis uzņēmējdarbības attīstīšanai, lai aizstātu importētos fosilos resursu ar atjaunojamiem bioresursiem un uzsāktu ekonomiski pamatotu, videi un klimatam draudzīgu inovatīvu produktu ražošanu.
Abstract in English
Reference Blumberga, D., Barisa, A., Kubule, A., Kļaviņa, K., Lauka, D., Muižniece, I., Blumberga, A., Timma, L. Biotechonomy. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 338 p. ISBN 978-9934-10-789-4.
ID 22418