RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Biotechonomy: Methodological material

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Biotehonomika: metodiskais materiāls
Title in English Biotechonomy: Methodological material
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Dagnija Blumberga
Ivars Veidenbergs
Andra Blumberga
Elīna Dāce
Jūlija Gušča
Marika Rošā
Francesco Romagnoli
Jeļena Pubule
Aiga Barisa
Lelde Timma
Karīna Bāliņa
Krista Kļaviņa
Anna Kubule
Dace Lauka
Indra Muižniece
Antra Kalnbaļķīte
Ieva Kārkliņa
Toms Prodaņuks
Keywords bioresursi, vides zinātne, bio-tautsaimniecība, ilgtspējīga attīstība, biotehnoloģijas
Abstract Mācību grāmatas "Biotehonomika" papildināšanai izdots metodiskais materiāls. Šajā izdevumā sniegts ieskats bioresursu pilnvērtīgas izmantošanas iespējās, lai, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Grāmatā aplūkota bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbība. Biotehnomikas attīstība ir saistīta ar dabā esošo bioresursu ieguvi, to tehnoloģisko apstrādi un pārstrādi, lai ražotu cilvēkiem nepieciešamus produktus un blakusproduktus, kuri izmantojami kā izejvielas citu produktu veidošanā. Grāmatā ir analizēta inovatīvu un uz zināšanām balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība, vērtējot ietekmes uz klimatu, vides, ekonomiskajā un socioekonomiskajā aspektā, lai izstrādātu kompleksu pieeju bioresursu un tehnoloģisko procesu izvēlē un produktu ekodizaina izstrādē. Grāmata ir kā ceļvedis uzņēmējdarbības attīstīšanai, lai aizstātu importētos fosilos resursu ar atjaunojamiem bioresursiem un uzsāktu ekonomiski pamatotu, videi un klimatam draudzīgu inovatīvu produktu ražošanu.
Abstract in English
Reference Blumberga, D., Veidenbergs, I., Blumberga, A., Dāce, E., Gušča, J., Rošā, M., Romagnoli, F., Pubule, J., Barisa, A., Timma, L., Bāliņa, K., Kļaviņa, K., Kubule, A., Lauka, D., Muižniece, I., Kalnbaļķīte, A., Kārkliņa, I., Prodaņuks, T. Biotechonomy: Methodological material. Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2016. 84 p.
ID 22419