RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Photocatalytic Properties of Sulfur Doped TiO2 Nanotubes

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar sēru leģēta TiO2 nanocaurulīšu fotokatalizatora sintēze un fotokatalītiskās īpašības
Title in English Synthesis and Photocatalytic Properties of Sulfur Doped TiO2 Nanotubes
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Reinis Drunka
Jānis Grabis
Aloizijs Patmalnieks
Keywords TiO2, nanocaurules, anodēšana, sērs, fotokatalīze
Abstract Titāna dioksīds ir ļoti perspektīvs materiāls, ko lieto kā fotokatalizatoru, lai noārdītu videi kaitīgus organiskos savienojumus un sadalītu ūdeni. No tā izgatavo pašattīrošos materiālus un solārās degvielas šūnas. Ir pierādīts, ka TiO2 nanocaurulīšu fotokatalītiskā aktivitāte ir atkarīga no to virsmas laukuma, fāzu sastāva un modifikatoru klātbūtnes, kuri ļauj absorbēt tām arī redzamās gaismas starojumu. Ar sēru modificētu TiO2 nanocaurulīšu un nanoporu iegūšanai, tās karsētas 380o C H2S gāzes plūsmā vai izmantota mikroplazmas oksidēšanas metode sēru saturošos elektrolītos. Fotokatalītiskās īpašības pārbaudītas, sadalot metilēnzilā ūdens šķīdumu UV un redzamās gaismas starojumu ietekmē. Iegūtie fotokatalizatori ir ar augstāku aktivitāti salīdzinājumā ar nemodidicētām TiO2 nanocaurulītēm.
Abstract in English Titanium dioxide is very promising material for photocatalysts, decomposition of organic compounds, splitting of water, for manufacturing self-cleaning materials and dyesensitized solar cells. It is generally concluded that the photocatalytic activity depends on the specific surface area, phase composition and presence of dopants, which promotes absorption of visible light. Doped with sulfur nanotubes and nanopores were prepared by their treatment at 380o C in H2S flow or by using method of micro arc oxidation in sulfur containing electrolyte. The catalytic activity was determined by degradation of MB solution under UV and visible light illumination. The prepared photocatalysts have higher activity with respect to pure TiO2 nanotubes.
Hyperlink: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/abstracts_2012.pdf#page=11 
Reference Drunka, R., Grabis, J., Patmalnieks, A. Synthesis and Photocatalytic Properties of Sulfur Doped TiO2 Nanotubes. In: Abstracts of the 28th Scientific Conference, Latvia, Riga, 8-10 February, 2012. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2012, pp.11-11.
Full-text
ID 22867