RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Noble Metals-Oxide Nanocomposites: Preparation

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Cēlmetālu-oksīdu nanopulveru kompozīcijas:iegūšana, raksturojums
Title in English Noble Metals-Oxide Nanocomposites: Preparation, Characteristics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors E. Palčevskis
Vera Serga
L. Kuļikova
A. Cvetkovs
D. Karashanova
Keywords -
Abstract -
Abstract in English -
Reference Palčevskis, E., Serga, V., Kuļikova, L., Cvetkovs, A., Karashanova, D. Noble Metals-Oxide Nanocomposites: Preparation, Characteristics. In: 30. Zinātniskās konferences tēzes, Latvia, Rīga, 19-21 February, 2014. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2014, pp.62-62.
Full-text
ID 22991