RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research on Impulse Radio's Feasibility for Wireless Sensor Network and Development of New Compatible Architecture

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 21.12.2016 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Sētas ielā 1, 202. auditorijā.
Publication language English (en)
Title in original language Research on Impulse Radio's Feasibility for Wireless Sensor Network and Development of New Compatible Architecture
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Kamran Ayub
Keywords SMART, Wireless Sensor Networks – WSN, Ultra-Wide Band
Abstract Galvenais pētījuma mērķis ir izstrādāt elastīgu, integrētu platjoslas (Ultra-wide band –UWB) bezvadu sensoru tīklu (Wireless Sensor Networks – WSN) arhitektūru, ko var efektīvi izmantot visu veidu WSN tipa tīklos. Nesenākajos pētījumos tika novērots, ka lielākās WSN problēmas ir saistītas ar fizikālo un datu posma slāni. Vides piekļuves vadības (Media Access Control – MAC) savietojamība ar fiziskālo slāni un zemu virstēriņu datu apmaiņa ir WSN pamats. Šie apsvērumi ir izmantoti kā pētījuma sākuma nosacījumi. Promocijas darbs ir par vispusīgu un elastīgu ietvara izstrādi, kas var būt izmantojams gan mazos, gan blīvos tīklos. Pētījums pamatā orientēts uz diviem apgabaliem – MAC arhitektūru un fizikālā slāņa veidošanu. Pētījumā ir izmantota «Agile» izstrādes metodika, kurā visas pētījumu tēmas ir sadalītas atsevišķos posmos (sprintos), un katrs no tiem ir risināts atsevišķi, un pēc tam visi jautājumi ir pārbaudīti kopumā. Pētījuma beigās izstrādātā arhitektūra ir izmantota aparatūras platformā «WBAN SMART Incubator» projektā. Šis ir piecus gadus ilgs projekts, kurā pierādīts, ka UWB ir praktiskākais bezvadu sensora tīklu risinājums.
Reference Ayub, Kamran. Research on Impulse Radio's Feasibility for Wireless Sensor Network and Development of New Compatible Architecture. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 149 p.
Summary in English Summary in English
ID 23077