RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Response of Tissue after Hydroxyapatite Implantation

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas
Title in English The Response of Tissue after Hydroxyapatite Implantation
Field of research 3. Medical and Health sciences
Sub-field of research 3.1 Basic medicine including pharmacy
Authors Jolanta Vamze-Liepiņa
Māra Pilmane
Andrejs Skaģers
Ģirts Šalms
Vita Zālīte
Keywords audi, hidroksilapatīts, reaktivitāte, osteokalcīns, osteopontīns, osteoprotegerīns
Abstract Hidroksiapatītu (HAP) saturošu biomateriālu kā kaula masas palielināšanas un kaula transplantātu aizstājējmateriālu izmantošana stomatoloģijas jomā ir joprojām aktuāla. Reaktogenitātes rādītājiem – audu reakcijām un izdalītajām vielām implantāta rajonā – iekaisuma mediatoriem interleikīniem (IL), antimikrobās aizsardzības rādītājam β-defensīnam-2 (βDef-2), kaula matrices proteīniem osteopontīnam (OP) un osteokalcīnam (OC), kaula morfoģenētiskajam proteīnam (BMP-2/4), šūnu aktivitātes rādītājam osteoprotegerīnam (OPG) ir būtiska un arī prognostiska nozīme materiālu biosaderības izvērtēšanā.
Abstract in English .
Reference Vamze-Liepiņa, J., Pilmane, M., Skaģers, A., Šalms, Ģ., Zālīte, V. The Response of Tissue after Hydroxyapatite Implantation. In: Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference: tēzes, Latvia, Rīga, 17-18 March, 2016. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, pp.221-221. ISBN 978-9984-793-87-0.
Full-text
ID 23198