RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Shallow Flow Stability Analysis with Applications in Hydraulics

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 16.12.2016 14:30, Rīgā, Zeļļu ielā 25, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā, 233. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Shallow Flow Stability Analysis with Applications in Hydraulics
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Authors Irīna Eglīte
Keywords Lineārā stabilitāte, vāji nelineārā teorija, Ginzburga-Landau vienādojums
Abstract Promocijas darbā tiek veikta plūsmu lineārā un vāji nelineārā stabilitātes analīze seklos sajaukšanās slāņos. Plūsma tiek pieņemta kā nedaudz izliekta garenvirzienā. Berzes koeficients mainās šķērsvirzienā. Lineārā stabilitāte tiek analizēta no laika un telpas aspektiem. Turklāt problēma ir vispārināta divu komponenšu seklām plūsmām. Tiek izskatītas divas pieejas vāji nelineārās stabilitātes analīzei. Parādīts, ka amplitūdas vienādojums ir kompleksais Ginzburga-Landau vienādojums (paralēlu plūsmu pieņēmums). Otra pieeja ņem vērā lēno garenvirziena bāzes plūsmas izmaiņu. Tiek iegūts pirmās kārtas amplitūdas attīstības vienādojums.
Reference Eglīte, Irina. Shallow Flow Stability Analysis with Applications in Hydraulics. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 104 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 23584