Administration of Customs and Taxes. Methodological Guidelines for Writing Qualification, Bachelor and Master Thesis
Muitas un nodokļu administrēšana. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai 2016
Aivars Vilnis Krastiņš, Daira Aramina, Aldis Čevers, Aivars Gulbis, Māris Jurušs, Anita Zeila


Keywords
metodiskie norādījumi

Krastiņš, A., Aramina, D., Čevers, A., Gulbis, A., Jurušs, M., Zeila, A. Administration of Customs and Taxes. Methodological Guidelines for Writing Qualification, Bachelor and Master Thesis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 44 p. ISBN 978-9934-10-855-6.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196