RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Environmental Tax System in Latvia

Publication Type Internet publication
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums
Title in English Assessment of Environmental Tax System in Latvia
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors Māris Jurušs
Jānis Brizga
Keywords vides politika, ekonomiskie instrumenti, vides nodokļi, OECD
Abstract Šī ziņojuma mērķis ir sniegt Latvijas vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus turpmākajiem uzlabojumiem. Novērtējums ir balstīts uz Eiropas Komisijas (EK) un to atbalstītiem ekspertu pētījumiem vides politikas jomā, analizējot Latvijai izvirzītās rekomendācijas un sniedzot to izvērtējumu. Šo ziņojumu ir sagatavojuši Māris Jurušs (RTU), Jānis Brizga (LU) biedrības “Zaļā brīvība” vārdā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Ziņojuma pamatā ir informācijas izpēte, balstoties uz EK rekomendācijām, un vides nodokļu efektivitātes novērtējums Latvijā. Gala ziņojums un ieteikumi projektam tika pārrunāti 2015. gada 26. novembrī darba grupā ar 22 pārstāvjiem no nozaru ministrijām.
Abstract in English Environmental taxes have always played an important part in Latvia’s environmental policy as they help to internalize externalities, reduce damage, and increase quality of life, besides they allow to raise revenue for national and local governments. In this paper we looked at environmental (energy, transport and natural resource) taxes in Latvia to evaluate their environmental effectiveness, economic efficiency, equity impact, administrative feasibility and cost, and political acceptability. The research is based on the expert survey and desk. Results demonstrate little evidence that existing environmental taxes lead to the significant reduction in environmental pollution and waste flows, but they have significant fiscal effect. Most of the environmental taxes in Latvia applies direct and indirect subsidies but most of the revenue come from taxes on energy and transport. Environmental tax rates in Latvia are the result of political compromise and are not backed by the research on environmental costs of particular activity.
Hyperlink: http://www.sesmi.rtu.lv/index.php/lv/projekti-un-publikacijas 
Reference Jurušs, M., Brizga, J. Assessment of Environmental Tax System in Latvia [online]. 2016. Available from: http://www.sesmi.rtu.lv/index.php/lv/projekti-un-publikacijas.
ID 25467