RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Community Involvement in Village Development: Case of Latvia

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Sabiedrības iesaiste ciemu attīstībā: Latvijas piemērs
Title in English Community Involvement in Village Development: Case of Latvia
Title Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.7 Social and economic geography
Research platform Cities and Development
Authors Edgars Pudzis
Ineta Geipele
Sanda Geipele
Keywords Ciemu plānošana, kopienas attīstība, kopienas iesaiste
Abstract Pētījums sniedz ieskatu ciemu attīstības plānošanas būtībā, tai pašā laikā apskatot ciemu plānošanu no nacionālā regulējuma viedokļa. Vienlaikus tiek apskatīts vietējas nozīmes plānošanas ietvars. Pētījums sniedz priekšlikumu dažādām pieejām sabiedrības iesaistei vietēju attīstības lēmumu pieņemšanā.
Abstract in English Not available
DOI: 10.7250/9789934222313.03
Reference Pudzis, E., Geipele, I., Geipele, S. Community Involvement in Village Development: Case of Latvia. In: Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. pp.65-80. ISBN 978-9934-22-230-6. e-ISBN 978-9934-22-231-3. Available from: doi:10.7250/9789934222313.03
ID 25735