RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Organic Reactions in and with Liquid Sulfur Dioxide

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.11.2017 14:00,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to
Title in English Organic Reactions in and with Liquid Sulfur Dioxide
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Jevgeņija Lugiņina
Keywords sulfur dioxide, aziridine ring opening, azetidine ring opening, solvent, glycosylation reaction, sulfone synthesis, bora-ene reaction
Abstract Promocijas darbā, pamatojoties uz sēra dioksīda īpašībām, tas kā šķīdinātājs tika izmantots trīs pētījuma virzienos: A – aziridīnu un azetidīnu nukleofīlajās cikla atvēršanas reakcijās, jo, pateicoties augstam dipola momentam, SO2 vienlīdz labi solvatē kā jonu tipa, tā arī polārus-kovalentus savienojumus; B – glikozīdiskās saites veidošanā šķidrā sēra dioksīdā, jo SO2 piemīt Luisa skābes, fluorofīlās un karbēnija jonu stabilizējošas īpašības; C – sulfonu sintēzē, kā atslēgstadiju pielietojot jaunatklātu bora-ēnu reakciju, jo SO2 ir izcils būvbloks sulfonilgrupas ievadīšanai.
Abstract in English Liquid sulfur dioxide as a solvent and/or reagent was applied in the following research directions: A - nucleophilic ring opening reactions of aziridines and azetidines facilitated by the ability of SO2 to equally solvate ionic type as well as polar covalent compounds; B - formation of glycosidic bond facilitated by Lewis acidic, fluorophilic and carbenium ion stabilizing properties of SO2; C – sulfone synthesis using bora-ene reaction as a key step, because SO2 is a useful building block for introduction of sulfonyl group.
Reference Lugiņina, Jevgeņija. Organic Reactions in and with Liquid Sulfur Dioxide. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 73 p.
Summary in English Summary in English
ID 26283