RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Osteoporotisku apakšžokļa kaulu biomehānisko rādītāju izmaiņas pēc lokālas pastiprināšanas ar bifāziskajiem kalcija fosfātu biokeramikas materiāliem augšstilba trochanter majus rajonā: eksperimentāls pētījums
Title in English -
Field of research 3. Medical and Health sciences
Sub-field of research 3.2 Clinical medicine
Authors Vladislavs Anaņjevs
Andrejs Skaģers
Ilze Šalma
Ģirts Šalms
Jānis Vētra
Visvaldis Vītiņš
Vita Zālīte
Līga Stīpniece
Vladimirs Kasjanovs
Keywords osteoporoze, biokeramika, biomehānika, apakšžoklis, trusis.
Abstract Tika pētītas trušu apakšžokļa kaulu biomehāniskās īpašības. Pēc ovarektomijas un tai sekojošām metilprednizolona injekcijām tika izraisīta eksperimentāla osteoporoze. Trušiem tika izveidoti defekti augšstilba trochanter majus rajonā un aizpildīti ar hidroksiapatīta un trikalcija fosfāta (HAP/TCP 30/70) granulām vai HAP/TCP 30/70 granulām kopā ar 5 % stronciju. Pēc trim mēnešiem dzīvniekiem tika veikta eitanāzija. No apakšžokļa leņķa rajona tika izgriezti taisnstūra formas kaulaudu paraugi un izpētīta to liece. Pētījumā tika konstatēts, ka trušu apakšžokļa leņķa rajona kauls kļūst stingāks pēc defekta aizpildīšanas augšstilba trochanter majus rajonā ar HAP/TCP 30/70 vai atbilstīgi svaram ar 5 % Sr modificētu HAP/TCP 30/70 keramiku. Pētījuma grupas paraugu graujošā deformācija bija daudz mazāka nekā paraugiem no kontroles grupas. Var secināt, ka lokāla pastiprināšana ar bifāziskajiem kalcija fosfātu biokeramikas materiāliem augšstilba trochanter majus rajonā uzlabo dzīvnieku apakšžokļa kaulu biomehāniskās īpašības.
Abstract in English -
Hyperlink: http://viaa.gov.lv/library/files/original/2016_RSU_zin_raksti_medicina_2016.pdf 
Reference Anaņjevs, V., Skaģers, A., Šalma, I., Šalms, Ģ., Vētra, J., Vītiņš, V., Zālīte, V., Stīpniece, L., Kasjanovs, V. -. In: Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti, 2016. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017, pp.257-260. ISBN 978-9934-563-04-1. ISSN 1407-9453.
ID 26307