RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Funding for basic activity National Research Programme
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana aukstajā klimatiskajā zonā
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Andra Blumberga
Edīte Biseniece
Reinis Purviņš
Agris Kamenders
Gatis Žogla
Dagnija Blumberga
Ruta Vanaga
Keywords energoefektitvitāte, siltināšana no iekšpuses, vēsturiskās ēkas, higrotermālie procesi
Abstract Latvija un tajā skaitā Latgale ir bagāta ar ēkām, kuras celtas pirms Otrā pasaules kara un ir būtiska pilsētu un lauku teritoriju ainavas sastāvdaļa. Taču, salīdzinot ar mūsdienu energoefektivitātes prasībām, to enerģijas patēriņš un ietekme uz klimata pārmaiņām ir liela.
Abstract in English -
DOI: 10.17770/latg2017.9.2678
Hyperlink: http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2678 
Reference Blumberga, A., Biseniece, E., Purviņš, R., Kamenders, A., Žogla, G., Blumberga, D., Vanaga, R. -. Via Latgalica, 2017, No.9, pp.57-57. ISSN 2500-9591. Available from: doi:10.17770/latg2017.9.2678
ID 26504