Dendrimeric Antioxidants of Arylmethyl Meldrum’s Acids
RTU 59. Studentu zinātniskā un tehniskā konference: tēžu krājums 2018
Elīna Peipiņa, Inese Mieriņa

.


Keywords
dendrimēri antioksidanti, (poli)hidroksibenzolu alkilēšana ar bromīdu

Zoltnere, E., Mieriņa, I. Dendrimeric Antioxidants of Arylmethyl Meldrum’s Acids. In: RTU 59. Studentu zinātniskā un tehniskā konference: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2018. Rīga: RTU, 2018, pp.29-29.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196