RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Praktisko gadījumu analīze studiju priekšmeta "Darba aizsardzības pamati" apgūšanas procesā
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Jānis Bartušauskis
Keywords Darba aizsardzība, piemēri, motivācija
Abstract Vadot lekcijas priekšmetā "Darba aizsardzības pamati", bieži nākas saskarties ar situāciju, kad jaunāko kursu studenti uzskata, ka šis priekšmets viņiem nav vajadzīgs, jo parasti neizprot tā nozīmīgumu. Šajā rakstā tiks apskatīta autora pieredze lekciju vadīšanā tādā veidā, lai studenti rastu motivāciju apmeklēt lekcijas un pilnvērtīgi apgūt šo priekšmetu.
Abstract in English -
Reference Bartušauskis, J. -. In: RTU IEVF Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" publikācijas, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2018. Rīga: 2018, pp.8-11. ISBN 978-9943-22-070-5.
Full-text
ID 27879