RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Studiju priekšmeta "Objekta risku novērtēšana" kvalitātes
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Jeļena Malahova
Mihails Urbans
Georgijs Kiseļovs
Keywords paaugstināta bīstamība, objekta risku novērtēšana
Abstract Studiju priekšmeta kurss "Objektu risku novērtēšana" dod studentiem iespēju analizēt, kā arī vērtēt A un B kategorijas paaugstinātas bīstamības objektu (turpmāk - PBO). Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi, zināšanas organizēt drošu Objektu darbu, kā arī apzināties iespējamos iekšējos un ārējos riskus.
Abstract in English -
Reference Malahova, J., Urbans, M., Kiseļovs, G. -. In: RTU IEVF Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" publikācijas, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2018. Rīga: 2018, pp.75-77. ISBN 978-9943-22-070-5.
Full-text
ID 27896