RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Studiju priekšmeta "Būvniecības ugunsdrošība" aktualitāte un tā pilnveide
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Māris Ziemelis
Keywords ugunsdrošība
Abstract Būvniecība Latvijas tautsaimniecībā ieņem nozīmīgu vietu, 2015.gadā tā veidoja 5.7% no valsts iekšzemes kopprodukta un nodarbināja 73 200 darbinieku. Tā nodrošina cilvēku pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem, biroja telpām, komercplatībām, izbūvē jaunu un uzlabo esošo infrastruktūru. 2017.gadā būvēs Latvijā ir izcēlušies 2973 ugunsgrēki, 80 cilvēki ir gājuši bojā un 381 cietis no ugunsgrēkiem. Būvniecību visās tās stadijās nevar skatīties atrauti no ugunsdrošības, būvniecības produktiem visā to kalpošanas laikā ir jānodrošina tajos mītošo cilvēku drošība.
Abstract in English -
Reference Ziemelis, M. -. In: RTU IEVF Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" publikācijas, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2018. Rīga: 2018, pp.106-109. ISBN 978-9943-22-070-5.
Full-text
ID 27899