RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Institute of Silicate Materials between 2008 and 2018.

Publication Type Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Silikātu materiālu institūts laika periodā no 2008. līdz 2018. gadam
Title in English Institute of Silicate Materials between 2008 and 2018.
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Research platform None
Authors Gundars Mežinskis
Inna Juhņeviča
Keywords Riga Technical University, Institute of Silicate Materials, research, teaching
Abstract Šajā rakstā, izmantojot Latvijas uzņēmumu datu bāzi, apzināti Latvijas Republikas uzņēmumi, kuru tehnoloģisko procesu pamatā ir silikātu, augsttemperatūras materiālu un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas. Apkopotas un analizētas būtiskākās izmaiņas pēdējās desmitgades laikā Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas (SANNT) katedrā un Silikātu materiālu institūtā (SMI). Sniegtas ziņas par SANNT katedrā sagatavotajiem bakalauru, maģistru darbiem un aizstāvēto promocijas darbu skaitu. Apskatītas pētnieciskā darba finansējuma un zinātnisko pētījumu tematikas izmaiņas laika periodā no 2008. līdz 2018. gadam. Definēti SMI stratēģiskie mērķi mācību un zinātniskajā darbībā nākamajiem 5 gadiem.
Abstract in English In this article, information about Latvian companies whose technologies are based on silicate, high temperature materials and inorganic nanomaterials was gathered from a data base of commercial companies Lursoft. The most significant changes that occurred at the Department of Silicate, High Temperature and Inorganic Nanomaterials (SHTIN) and Institute of Silicate Materials (ISM) of the Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Riga Technical University are summarized and analysed. Information about the number of bachelor’s, master’s degree theses, and doctoral theses defended at the department of SHTIN is provided. The changes in the research funding and scientific research topics during the period from 2008 to 2018 are considered. The strategic objectives of the ISM for teaching and research work for the next 5 years are defined.
DOI: 10.7250/msac-2018-0001
Reference Mežinskis, G., Juhņeviča, I. Institute of Silicate Materials between 2008 and 2018.. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, pp.7-29. e-ISSN 2255-8713. Available from: doi:10.7250/msac-2018-0001
ID 28080