RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Novel Structure of Blood Vessel Implants

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Asinsvadu implanti ar innovatīvu struktūru
Title in English Novel Structure of Blood Vessel Implants
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research platform Materials, Processes, and Technologies
Authors Viktorija Kancēviča
Vladimirs Kasjanovs
Alberts Auzāns
Keywords artērijas, membrānas
Abstract Biežākais mirstības iemesls Latvijā ir sirds un asinsvadu slimības, kas izpaužas kā stenokardija vai miokarda infarkts. Arī pasaulē šī problēma ir aktuāla, tāpēc pieprasījums pēc bioloģiski nekaitīgiem un mehāniski saderīgiem asinsvadu implantiem ir liels. Tomēr pēdējos gados tirgū piedāvāto asinsvadu implantu izmantošana praktiskajā ķirurģijā uzrāda līdz 25% gadījumos agrīnās vai vēlīnās trombozes. Trombozes iemesls visbiežāk ir sintētiskā materiāla mehāniskā nesaderība ar protezējamā asinsvada biomehāniskajām īpašībām. Mēs piedāvājam tādu innovatīvu asinsvada implanta struktūru, kura sienas sastāv no trīs slāņiem un to izgatavo no bioloģiski nekaitīgiem, netoksiskiem poliestera un poliuretāna pavedieniem. Jaunās struktūras asinsvada implanta izgatavošanai izmanto aušanas tehnoloģiju un doba pinuma rakstu. Šo implantu piesūcina ar viskozu preparātu šķīdumu, kas izžūstot materiāla porās veido mākslīgas membrānas, kas nodrošina teicamu protēzes ķirurģisko caurlaidību un dzīvo audu terapiju. Jaunās struktūras asinsvadu implants ass virzienā spēj deformēties līdz 50%, bet aploces virzienā – atbilstoši slogošanas režīmam līdz 25%. Jaunās struktūras asinsvadu protēzes tika implantētas suņiem un teļiem un pēc trīs, sešiem, divpadsmit un piecpadsmit mēnešiem eksplantētas, lai veiktu histoloģisko izmeklēšanu. Iegūtie rezultāti apliecināja, ka pēc divpadsmit mēnešiem notikusi laba inovatīvās struktūras implanta inkorporācija, bez iekaisuma parādībām.
Abstract in English In Latvia more often people die from vascular diseases that is expressed as stenocardia or heart attack of myocardium. In the world this problem is also relevant, therefore demand on biologically harmless and mechanically compatible vascular graft is great. However, use in practical surgery at the market of the offered prosthetic appliances of blood vessels the last years show early or late thromboses in 25 % cases. More frequent reasons of thrombosis are a mechanical incompatibility of synthetic material with biomechanics properties of vascular graft. We offer a new structure of vascular graft appliance with the three-layered walls, which is produced from biologically harmless, not toxic polyester and polyurethane filaments. For manufacturing of vascular grafts of new structure a technology of weaving and hollow interlacing is utilized. The produced vascular grafts are saturated with viscose solution of preparations, which drying out and form in the pores of material membranes. Membranes provide excellent surgical permeability and therapy of living fabrics. Vascular graft of new structure is capable to stretch in axial direction to 50%, and on a circumference - up to the 25%, respectively. Vascular grafts of new structure were implanted in animals and after three, six, twelve and fifteen months of explantation morphological researches were done. The results testify that after twelve months of vascular graft stay in an organism it was well incorporated without the inflammatory phenomena.
Reference Kancēviča, V., Kasjanovs, V., Auzāns, A. Novel Structure of Blood Vessel Implants. Materials Science. Textile and Clothing Technology / Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Vol.2, 2007, pp.20-24. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888.
Full-text Full-text
ID 2833