RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at the CMS Experiment of the CERN LHC

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Other research projects
Defending: 28.05.2019 10:00, Rīga, EEF, Āzenes 12, 212. kab.
Publication language English (en)
Title in original language Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at the CMS Experiment of the CERN LHC
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform None
Authors Viesturs Veckalns
Keywords QCD, CERN, LHC
Abstract LHP, kas strādā ar 13~TeV masas centra enerģiju, ir virsotnes kvarku fabrika. Virsotnes kvarku ražošanas šķērsgriezums LHP ir 803~pb. Virsotnes kvarka mūža ilgums ir $3,3\times10^{-25}$~s, un tas ir tik īss, ka atšķirībā no citiem kvarkiem virsotnes kvarks sabrūk, pirms tas hadronizējas. Virsotnes kvarks sabrūk vājajā ceļā, izstarojot W bozonu. Ja W bozons sabrūk hadroniskajā veidā, stiprajā kodola mijiedarbībā tiek radītas daļiņu strūklas. Šo procesu apraksta kvantu hromodinamika, un varam modelēt virsotnes kvarka sabrukšanas procesu ar krāsu lādiņu un krāsu saitēm. Strūklas, kas radušās, sabrūkot W bozonam, mijiedarbojas krāsu laukā (tās ir saistītas ar krāsām). Saistība ar krāsām atstāj pamanāmus eksperimentālus nospiedumus, ko mēs varam novērot KMS detektorā, īpaši izmantojot tā trekeri, 4~T solenoīdu un kalorimetrus. KMS eksperimentā šāds pētījums tiek veikts pirmoreiz. Krāsu saistību starp strūklām, kas radušās, sabrūkot virsotnes kvarku pārim, pētām, izmantojot gala stāvokli, ko veido viens lādēts leptons, divas vieglās strūklas un divas b atzīmētās strūklas. Izmantojam vilkmes leņķi un daļiņu projicēšanu uz plaknes, ko veido divas strūklas. Tiek izmantots arī krāsu okteta W spēļu modelis, lai novērtētu dažādo metožu sniegumu.
Reference Veckalns, Viesturs. Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at the CMS Experiment of the CERN LHC. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 145 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 29098