An Overview of the Activities of the Institute of Mechanics of RTU on a Historical Basis
2019
Jānis Vība, Vitālijs Beresņevičs, Aleksandrs Januševskis, Andrejs Krasņikovs, Inese Kiščenko

The article presents an overview of scientific research carried out in the Institute of Mechanics of RTU and summarises the main achieved scientific results.


Keywords
Mehānika, institūts, modelēšana, optimizācija, vibrotehnika, kavitācijas tehnoloģija, betons, kompozītie materiāli

Vība, J., Beresņevičs, V., Januševskis, A., Krasņikovs, A., Kiščenko, I. An Overview of the Activities of the Institute of Mechanics of RTU on a Historical Basis. In: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei 155. Ē.Geriņš, A.Balodis, D.Šneidere, J.Ozoliņš, A.Narunovska ed. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. pp.118-133. ISBN 978-9934-22-358-7.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196