RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Civil Defence: Laboratory Works

Publication Type Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi
Title in English Civil Defence: Laboratory Works
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.11 Other engineering and technologies
Research platform Security and Defence
Authors Jeļena Malahova
Vladimirs Jemeļjanovs
Keywords civilā aizsardzība
Abstract Laboratorijas darbi "Civilā aizsardzība" paredzēti visu RTU studiju programmu studentiem, lai sniegtu topošajiem speciālistiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kuras nepieciešamas, strādājot sprādziembīstamos un ugunsbīstamos objektos.
Abstract in English Laboratory work "Civil Defense" is intended for students of all RTU study programs to provide prospective specialists with the theoretical knowledge and practical skills required for working in explosive and flammable objects.
Reference Malahova, J., Jemeļjanovs, V. Civil Defence: Laboratory Works. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2014. 21 p. ISBN 978-9934-10-597-5.
ID 29797