RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Safe Use of Hazardous Substances

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Bīstamo vielu pielietošanas drošība
Title in English Safe Use of Hazardous Substances
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.11 Other engineering and technologies
Research platform Security and Defence
Authors Valentīna Urbāne
Skaidrīte Lavendele
Keywords bīstamās vielas
Abstract Mācību grāmatā "Bīstamo vielu pielietošanas drošība" izklāstīts materiāls atbilstoši studiju programmai darba aizsardzības maģistriem, kā arī tā izmantojama ražošanas darba aizsardzības speciālistiem. Izdevumā aplūkoti tādi jautājumi, kā darba apstākļi, kaitīgo vielu iedarbība uz cilvēka organismu, kā arī vielu kaitīguma varbūtības.
Abstract in English The textbook "Safety of Hazardous Substances Use" sets out the material in accordance with the study program for labor protection masters, as well as for use by industrial labor protection specialists. Issues such as working conditions, exposure to harmful substances in the human body, and the likelihood of substance exposure are addressed.
Reference Urbāne, V., Lavendele, S. Safe Use of Hazardous Substances. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2008. 199 p. ISBN 978-9984-32-482-1.
ID 29802