RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Civil Defence (System of Civil Defence). Part 1

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Civilā aizsardzība (Civilās aizsardzības sistēma). 1.daļa
Title in English Civil Defence (System of Civil Defence). Part 1
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.11 Other engineering and technologies
Research platform Security and Defence
Authors Jeļena Malahova
Vladimirs Jemeļjanovs
Keywords civiā aizsardzība, ārkārtēja situācija
Abstract Lai nodrošinātu sekmīgu speciālistu rīcību ārkārtās situācijās un organizētu iedzīvotāju garantētu drošību, ļoti svarīgi atklāt negatīvo prādību pirmscēloņus un iedzīvotājus brīdīnāt. Ja neizdodas to veikt, tad svarīgi kaut vai pareizi novērtēt avāriju un stihisko nelaimju bīstamības faktoru iedarbību uz cilvēkiem, izstrādāt konkrētus aizsardzības pasakumus un iedzīvotāju ricības pamatnoteikumus ārkārtas (ekstremālās) situācijās. To var panākt, laikus sagatavojot (amācot) cilvēkus šādām situācijām. Mācību grāmatā "Civilā aizsardzība" izklāstīts materiāls atbilstoši studiju programmai "Civilā aizsardzība" RTU studentiem
Abstract in English Detecting the root causes of adverse events and alerting the public is crucial to ensuring successful specialist emergency response and organizing citizen safety. If this fails, it is important to assess the human exposure to the hazards of accidents and natural disasters, and to develop specific protective measures and a framework for public action in the event of emergencies. This can be achieved by preparing people for such situations in a timely manner. The textbook "Civil Defense" sets out the material according to the study program "Civil Defense" for RTU students
Reference Malahova, J., Jemeļjanovs, V. Civil Defence (System of Civil Defence). Part 1. 1. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011. 68 p. ISBN 978-9934-10-274-5.
ID 29839