RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Funding for basic activity Intellectual property
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darījumi ar kriptovalūtām – nodokļu risinājumi
Title in English -
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Research platform Security and Defence
Authors Justīna Hudenko
Māris Jurušs
Keywords nodokļi; kriptovalūtas
Abstract Noslēdzot tēmu par kriptovalūtām, piedāvājam sarunu, kurā, analizējot studentu veiktos pētījumus un savāktos materiālus, tiek sniegtipriekšlikumi nodokļu jomas attīstībā darījumos ar kriptovalūtām. Rubrika “Nodokļu smilšu kaste” tapusi sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedru.
Abstract in English -
Hyperlink: https://ifinanses.lv/raksti/nodoklu-smilsu-kaste/nodoklu-smilsu-kaste/darijumi-ar-kriptovalutam-nodoklu-risinajumi/15195 
Reference Hudenko, J., Jurušs, M. -. iFinanses, 2019, No. 7, pp.52-55. ISSN 2255-985X.
ID 30312