RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Mathematics I

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Matemātika I
Title in English Mathematics I
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Research platform None
Authors Andrejs Koliškins
Inta Volodko
Maksimiliāns Antimirovs
Keywords Matemātika, lineārā algebra, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija, robežu teorija, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini, kompleksie skaitļi, Mathcad
Abstract Mācību līdzeklis paredzēts RTU, LLU un citu tehnisko augstskolu 1.kursa studentiem. Tas satur sekojošas matemātikas nodaļas: lineārā algebra, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija, robežu teorija, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini, kompleksie skaitļi, paketes Mathcad izmantošana inženierrēķinos.
Abstract in English
Reference Koliškins, A., Volodko, I., Antimirovs, M. Mathematics I. Rīga: RTU Izdevniecība, 2004. 340 p. ISBN 9984323927.
ID 30726