RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Mathematics II

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Matemātika II
Title in English Mathematics II
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Research platform None
Authors Andrejs Koliškins
Inta Volodko
Maksimiliāns Antimirovs
Keywords Matemātika, nenoteiktais un noteiktais integrālis, vairākkārtīgie integrāļi, parastie diferenciālvienādojumi, Laplasa transformācijas, rindas
Abstract Mācību līdzeklis paredzēts RTU, LLU un citu tehnisko augstskolu 1.un 2.kursa studentiem. Tas satur sekojošas matemātikas nodaļas: nenoteiktais un noteiktais integrālis, vairākkārtīgie integrāļi, parastie diferenciālvienādojumi, Laplasa transformācijas, rindas.
Abstract in English
Reference Koliškins, A., Volodko, I., Antimirovs, M. Mathematics II. Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. 244 p. ISBN 9984325490.
ID 30727