RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Multiple Integrals and Field Theory

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vairākkārtīgie integrāļi un lauku teorija
Title in English Multiple Integrals and Field Theory
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Research platform None
Authors Maksimiliāns Antimirovs
Anna Panfjorova
Inta Volodko
Keywords Divkāršanis integrālis, trīskāršanis integrālis, līnijintegrālis, virsmas integrālis, lauku teorija
Abstract Metodiskais līdzeklis paredzēts RTU Elektrozinību specialitātes 2.kursa studentiem un atbilst priekšmeta "Matemātikas papildnodaļas" pirmajai daļai. Grāmatā ir divkāršo, trīskāršo, līnijintegrāļu, virsmas integrāļu un lauku teorijas izklāsts. Teoriju papildina daudzi piemēri. Katras nodaļas beigās doti uzdevumi (ar atbildēm grāmatas beigās). Līdzekli var izmantot arī visu specialitāšu maģistranti un doktoranti, kā arī pasniedzēji un inženieri.
Abstract in English
Reference Antimirovs, M., Panfjorova, A., Volodko, I. Multiple Integrals and Field Theory. Rīga: RTU Izdevniecība, 1998. 226 p. ISBN 9984552101.
ID 30738