RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Application of IMSL Library and EPANET-MSX Environment for Comparision of Bacteria Growth Simulation Results

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Application of IMSL Library and EPANET-MSX Environment for Comparision of Bacteria Growth Simulation Results
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Tālis Juhna
Andrejs Koliškins
Sergejs Nazarovs
Jānis Rubulis
Keywords hydrogeological model, sanitation of waste deposit area,
Abstract Risinājums baktēriju izplatīšanās problēmai ūdensvados tika meklēts vairākos pētījumos. Dažādi autori mēģināja izveidot modeļus, kas dotu iespēju simulēt baktēriju augšanu dzeramā ūdensvada tīklos un noteikt kādi faktori ietekmē baktēriju attīstību. Baktēriju augšanu ietekmē daudzi faktori, kas apgrūtina aprēķinu un ietvert tos visus modelī nav iespējams. Tomēr eksistē modeļi, kas no vienas puses ņem vērā vissvarīgākos faktorus, no kuriem ir atkarīga baktēriju izplatīšanās, un no otrās puses ir pietiekoši kompakti, lai viņus varētu pielietot vidēja līmeņa datoriem, kas ir pieejami laboratorijās. Tomēr jāveic pētījumi ar mērķi salīdzināt dažādus modeļus un pārbaudīt rezultātu atkārtojamību gadījumā, ja rezultāti tiek iegūti ar dažādām modelēšanas programmām. Šajā pētījumā tika salīdzināti rezultāti, kas iegūti ar Fortran IMSL bibliotēku un Epanet-MSX programmas paketi. Zhang et al (2004) piedāvāja matemātisko modeli, kas apraksta baktēriju augšanu ūdensvados. Šajā pētījumā modeļa vienādojumi tika atrisināti taisnas caurules gadījumam, izmantojot Fortran IMSL bibliotēku. Tie paši vienādojumi, izņemot dispersijas locekli tika ievadīti Epanet-MSX vidē. Rezultāti tika salīdzināti savā starpā. Tika atrasts, ka rezultāti, kas bija iegūti ar Fortran IMSL palīdzību, labi sakrīt ar rezultātiem no Epanet-MSX programmas. Var secināt, ka dispersijas loceklis vienādojumos var būt ne īpaši nozīmīgs atsevišķos gadījumos.
Reference Juhna, T., Koliškins, A., Nazarovs, S., Rubulis, J. Application of IMSL Library and EPANET-MSX Environment for Comparision of Bacteria Growth Simulation Results. Boundary Field Problems and Computer Simulation. Vol.37, 2008, pp.42-46. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 3110