RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephtalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Research project
Defending: 03.12.2020 14:00, https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644
Publication language English (en)
Title in original language Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephtalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Research platform Materials, Processes, and Technologies
RTU scientific equipment used for research
  • Microscope for Metallography and Industry
Authors Aiga Ivdre
Keywords polioli, cietais poliuretāna putuplasts
Abstract Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Tajā iekļautas sešas publikācijas angļu valodā. Promocijas darba kopējais apjoms ir 74 lpp. Kopsavilkumā ir ievads, trīs nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 19 attēli, sešas tabulas, kopā 40 lpp. Kopsavilkumā izmantoti 72 literatūras avoti.
DOI: 10.7250/9789934225239
Reference Ivdre, Aiga. Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephtalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2020. 74 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 31572