RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Rib-Skin Interface Fracture Toughness of a Stiffened Composite Shell

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language The Rib-Skin Interface Fracture Toughness of a Stiffened Composite Shell
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Aleksandrs Korjakins
Olģerts Ozoliņš
Danuta Pizele
Keywords Pul-off test, DCB test, DSC, CFRP, temperature dependence
Abstract Oglekļa šķiedras un epoksīdsveķu kompozītos bieži tiek novēroti progresējošie bojājumi, kuri pirms katastrofālās sabrukšanas pakāpeniski tiek akumulēti defekti. Normāla slodze pret fizelāžas virsmu, kas ir veidota no kompozīta materiāla, ir tāda pati kā iekšējais spiediens vai deformācijas panelī pie spiedes var novest pie atslāņošanas starp paneli un ribām. Iespēja precīzi prognozēt defektus un sabrukuma attīstīšanos kompozītu materiālu struktūrā ir svarīgs uzdevums vieglo konstrukciju projektēšanā. Šīm mērķim tika veikti konsoles sijas ribas atslāņošanas pārbaude un T-veida tests uz atslāņošanos stiepē ar T-veida stiprināšanu. Izskatīta temperatūras izmaiņas ietekme uz atslāņošanos. Iegūta starpslāņu sabrukšanas stigrība starp apšuvuma paneli un stinguma ribām, veidotiem no kompozītmateriāliem. Detalizēti, soli pa solim parādīta paraugu sabrukšana ar T-veida stiprināšanu stiepē līdz kritiskās slodzes sasniegšanai
Reference Korjakins, A., Ozoliņš, O., Pizele, D. The Rib-Skin Interface Fracture Toughness of a Stiffened Composite Shell. Construction Science. Vol.8, 2007, pp.43-50. ISSN 1407-7329.
Full-text Full-text
ID 3255