Ensuring the Safety of the Designed Structure
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums 2021
Oskars Liniņš, Ernests Jansons, Jānis Lungevičs

Designing new technical equipment is a complex, specific creative work that includes both scientific work and artistic creativity. It's not possible without theoretical and extensive engineering constructor training.


Keywords
konstrukciju drošums, spriegums, statiskais slogojums, dinamiskais slogojums

Liniņš, O., Jansons, E., Lungevičs, J. Ensuring the Safety of the Designed Structure. In: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums, Latvia, Rīga, 15-15 April, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021, pp.48-49. e-ISBN 978-9934-22-672-4.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196