Bringing Innovations to the Market
2022
Leonīds Ribickis, Nadežda Kuņicina, Anatolijs Zabašta, Andrejs Romānovs, Anastasija Žiravecka, Anna Litviņenko, Aigars Vītols, Alīna Galkina, Jeļena Čaiko, Jānis Pekša, Antons Patļins, Ina Gudele, Krists Kviesis, Konstantīns Kuņicins, Aleksandrs Tristans, Severins Dudenics, Darja Čirjuļina, Natalia Morkun, Ivana Bilic, Iryna Zavsiehdashnia, Ekaterina Kulesh, Elena Fedosenko

Mācību grāmata "Jauninājumu ieviešana tirgū" ir veltīta studentu zinātniski pētnieciskā darba efektīvai organizācijai mūsdienu universitātes vidē. Šī mācību grāmata ir radušies sadarbības rezultātā starp Rīgas Tehnisko universitāti (Latvija), Franciska Skorinas Gomeļas Valsts Universitāti (Baltkrievija), Kryvyi Rih Nacionālo Universitāti (Ukraina) un Splitas Universitāti (Horvātija), un tā prezentē universitāšu labāko praksi studentu radošuma attīstībā un inovāciju veicināšanā. Grāmatā ir arī apkopota zinātnisko institūciju darba rezultātu pieredze, izklāstīti veiksmīgu ideju komercializācijas piemēri un produktu radīšanas posmi. Darbā ir apkopota vairāku autoru kolektīvu personīgā pieredze, kas ir iegūta, aktīvi izstrādājot dažādus tirgus produktus, veicot zinātniskus pētījumus enerģētikas nozares elektrotehnikas apakšnozarē, kā arī spēka elektronikā, elektriskās piedziņas jomā, elektrotransportā un elektrotehnoloģiju automatizācijas jomā. Grāmatā ir apkopota četru zinātnisko kolektīvu pieredze mārketingā, e-komercijā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, elektronikas un elektrotehnikas tehnoloģiju attīstībā no idejas līdz tirgus produkta līmenim. Autoru kolektīvs cer, ka šī mācību grāmata būs noderīga studentiem, kas tikai izmēģina, savus spēkus inovāciju ieviešanā, palīdzot viņiem ātri un efektīvi izstrādāt, ieviest un organizēt pārdošanu, komercializējot savu inovatīvo produktu.


Keywords
marketing, e-commerce, information and communication technologies, electronics and electrical technology development

Ribickis, L., Kuņicina, N., Zabašta, A., Romānovs, A., Žiravecka, A., Litviņenko, A., Vītols, A., Galkina, A., Čaiko, J., Pekša, J., Patļins, A., Gudele, I., Kviesis, K., Kuņicins, K., Tristans, A., Dudenics, S., Čirjuļina, D., Morkun, N., Bilic, I., Zavsiehdashnia, I., Kulesh, E., Fedosenko, E. Bringing Innovations to the Market. Riga: RTU Press, 2022. 143 p. ISBN 978-9934-22-673-1.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196