Application of Alternative Energy Trigeneration for Balancing of Loads and Sustainable Quality Assurance in Smart Energy Networks
2021
Egīls Dzelzītis

Defending
28.12.2021. 10:00, atklātā e-sēdē tiešsaistē platformā Teams

Supervisor
Leonīds Ribickis

Reviewers
Iļja Galkins, Antons Brins, Jurijs Tabunščikovs

Application of Alternative Energy Trigeneration for Balancing of Loads and Sustainable Qualityb Assurance in Smart Energy Networks


Keywords
Ekotriģenerācija, atjaunīgie enerģijas resursi, enerģijas kopiena, pasīva ēka, digitālais dvīnis
DOI
10.7250/9789934227141

Dzelzītis, Egīls. Application of Alternative Energy Trigeneration for Balancing of Loads and Sustainable Quality Assurance in Smart Energy Networks. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2021. 95 p.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196