Application of Granular Biocomposites Based on Homogenised Peat for Absorption of Oil Products
Materials 2022
Kristīne Irtiševa, Marika Ščeglova, Anastasija Tumiloviča, Vjačeslavs Lapkovskis, Viktors Mironovs, Jurijs Ozoliņš, Valentīna Stepanova, Andrejs Šiškins

No dažādām metodēm, kā savākt noplūdušo naftu un naftas produktus, tostarp no ūdens virsmas, viena no efektīvākajām ir sorbentu izmantošana. Šajā darbā tika izgatavoti un pētīti trīskomponentu biobāzēti kompozītmateriālu granulveida sorbenti naftas produktu piesārņojuma savākšanai. Absorbentu izgatavošanai tika izmantota biobāzēta saistviela, kas izgatavota no kūdras, devulkanizēta izlietotu riepu gumijas drupatas un daļa pelnu kā cenosfēras. Tika pētīta iegūto paraugu struktūra, virsmas morfoloģija, porainība, mehāniskās īpašības un sorbcijas kinētika. Tika noteikta kompozītu hidrofobitāte un sorbcijas spēja uz naftas produktiem, piemēram, dīzeļdegvielu (DF) un motoreļļu (MO). Iegūtās granulas raksturo pietiekami izteikta spēja absorbēt naftas produktus, piemēram, DF. Palielinoties CR daudzumam granulās, ievērojami palielinās dīzeļdegvielas absorbcijas spēja. Granulu 30-70-0 gadījumā tā ir gandrīz trīs reizes lielāka nekā homogenizētas kūdras granulām. Q palielināšanos nosaka divi faktori: izteikta paraugu virsmas hidrofobitāte (Θ = 152°) un neviendabīga poraina granulu struktūra. Cenosfēras klātbūtne biokompozītā samazina tā virsmas hidrofobiju, vienlaikus palielinot dīzeļdegvielas absorbcijas spēju. Tika novērota relatīvi ātra maksimālā piesātinājuma sasniegšana ar MO. Kopumā izstrādātais absorbents uzrāda līdz 0,7 g∙g -1 sorbcijas spēju attiecībā uz MO un līdz 1,55 g∙g-1 sorbcijas spēju attiecībā uz dīzeļdegvielu. Apskatīts iespējamais DF absorbcijas mehānisms un procesa robežposmi, kas aproksimēti ar dažādiem kinētiskajiem modeļiem. Vēbera un Morisa difūzijas modelis tiek izmantots, lai galvenokārt izšķirtu adsorbāta ārējās un iekšējās difūzijas ierobežojošo ietekmi uz absorbcijas procesu.


Keywords
sorption; kinetics; peat; cenosphere; oil sorption; Weber–Morris; diffusion model; granules; biocomposite
DOI
10.3390/ma15041306
Hyperlink
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/4/1306

Irtiševa, K., Mosina, M., Tumiloviča, A., Lapkovskis, V., Mironovs, V., Ozoliņš, J., Stepanova, V., Šiškins, A. Application of Granular Biocomposites Based on Homogenised Peat for Absorption of Oil Products. Materials, 2022, Vol. 15, No. 4, Article number 1306. ISSN 1996-1944. Available from: doi:10.3390/ma15041306

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196