RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Direct-Current Supply System with Capability of an Uninterruptible Power Supply

Publication Type Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Direct-Current Supply System with Capability of an Uninterruptible Power Supply
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Iļja Galkins
Andrejs Stepanovs
Lauris Bisenieks
Keywords līdzsprieguma tīkls, taisngriezis
Abstract Raksts analizē iespēju izmantot līdzsprieguma tīklus tipveida maiņsprieguma patērētāju barošanai. Tiek apskatītas šādu tīklu īpatnības. Tiek analizēts kādas priekšrocības tāda barošana var dot konkrētajiem patērētājiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta līdzsprieguma tīkla optimāla barošanas taisngrieža izvēlei. Vairākas konstrukcijas tiek salīdzinātas ar modelēšanas palīdzību.
DOI: 10.1109/BEC.2008.4657540
Hyperlink: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4657540 
Reference Galkins, I., Stepanovs, A., Bisenieks, L. Direct-Current Supply System with Capability of an Uninterruptible Power Supply. In: Proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2008), Estonia, Tallinn, 6-8 October, 2008. Piscataway: IEEE, 2008, pp.301-304. ISBN 9781424420599.
Additional information Citation count:
ID 3519