RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Comparison of Controllable Rectifiers for Direct-Current Supply System

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Comparison of Controllable Rectifiers for Direct-Current Supply System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Stepanovs
Lauris Bisenieks
Iļja Galkins
Keywords līdzspriegums, taisngriezis, PSpice modelēšana
Abstract Raksts ir veltīts parastas elektriskas aparatūras līdzsprieguma barošanas problēmai. Raksta sākuma līdzsprieguma barošanas tīklu un konkrētu patērētāju savietojamība tiek izanalizēta balstoties uz reālo mērījumu datiem. Raksta nozīmīga daļa ir veltīta arī līdzsprieguma barošanas tīkla ieejas taisngrieža izvēlei, kas tika izdarīts izmantojot dažādu taisngriežu modelēšanas datus.
Reference Stepanovs, A., Bisenieks, L., Galkins, I. Comparison of Controllable Rectifiers for Direct-Current Supply System. Технiчна Електродинамiка = Technical Electrodynamics, 2008, Special Issue: Proceedings of the Conference «?????? ???????i?? ?? ??????????????i??? 2008 = Power Electronics and Energy Efficiency 2008”, Vol.2, pp.96-99. ISSN 1607-7970.
ID 3686