RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Investigation of Alternative Dolomite Filler Properties and Their Application in Concrete Production

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Investigation of Alternative Dolomite Filler Properties and Their Application in Concrete Production
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Aleksandrs Korjakins
Sergejs Gaidukovs
Genādijs Šahmenko
Diāna Bajāre
Danuta Pizele
Keywords dolomite by-product, concrete, utilization, mechanical and physical properties
Abstract Alternatīvo dolomīta pildvielu īpašību izpēte un pielietošana betona ražošanā. Mūsdienās viens no galvenajiem būvmateriālu zinātnes virzieniem Eiropā ir netradicionālu izejvielu izmantošana būvmateriālu ražošanā. Tas ir saistīts ne tikai ar tradicionālo izejvielu krājumu un ieguves apjoma samazināšanos, bet arī ar lietderīgu tādu atkritumu apsaimniekošanu un izmantošanu, kuri radušies citos būvniecības sektoros. Darba galvenais mērķis ir aizvietot tradicionālās kvarca smilšu pildvielas betona ražošanas procesā ar alternatīvām pildvielām – dolomīta atkritumiem, kuru uzkrājumu apjomi dolomīta izstrādes karjeros ar katru gadu ievērojami palielinās. Pētījumu gaitā tika izgatavoti paraugi un veiktas pārbaudes, lai salīdzinātu tradicionāla betona un tāda betona īpašības, kur kompozīcijas izveidei kvarca smiltis daļēji vai pilnībā aizvietotas ar dolomīta izstrādes atkritumiem. Detalizēti izpētīts dolomīta smilts mineraloģiskais un ķīmiskais sastāvs. Pārbaudītas un salīdzinātas tādas materiāla īpašības kā blīvums, ūdensuzsūce, stiprība, ka arī salturība. Paraugiem noteiktas fizikāli mehāniskās īpašības (blīvums, ūdensuzsūce un spiedes pretestība, salizturība). Noskaidrots, ka dolomīta blakusproduktu smilti veiksmīgi var izmantot kā alternatīvo pildvielu betona izgatavošanai.
Reference Korjakins, A., Gaidukovs, S., Šahmenko, G., Bajāre, D., Pizele, D. Investigation of Alternative Dolomite Filler Properties and Their Application in Concrete Production. Construction Science. Vol.9, 2008, pp.64-71. ISSN 1407-7329.
Full-text Full-text
ID 3728