RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Finite Element Buckling Analysis of Stiffened Composite Panels

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Finite Element Buckling Analysis of Stiffened Composite Panels
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Edgars Eglītis
Jevgenijs Barkanovs
Sergejs Gluhih
Olģerts Ozoliņš
Keywords Finite element method, buckling, composites, thin-walled structure
Abstract Riboti paneļi tiek plaši izmantoti aviācijā, kuģubūvē un autoindustrijā, kā arī būvniecībā. Paneļi var tikt izgatavoti no dažādiem materiāliem, atkarībā no pielietošanas veida, un dažos gadījumos tie tiek izgatavoti no kompozītiem. Šādu paneļu analītisks aprēķins ir sarežģīts, un ir jāizdara vairāki pieņēmumi, kas samazina aprēķina precizitāti, lai šo aprēķinu būtu iespējams veikt. Tādēļ galīgo elementu metode tiek plaši pielietota projektēšanas gaitā šādu paneļu aprēķinam. Lai iegūtu precīzus aprēķinu rezultātus, ir jāizveido atbilstošs galīgo elementu modelis un robežnosacījumi. Šajā darbā ir parādīts modelēšanas pieejas, elementu tīkla sadalījuma un robežnosacījumu pētījums, kas veikts izmantojot trīs veidu ribotu paneļu galīgo elementu modeļus. Darba gaitā tika izmantotas divas galīgo elementu metodes aprēķinu programmas – ANSYS un NASTRAN. Šī darba rezultāti var tikt izmantoti veidojot galīgo elementu modeļus un veicot noturības aprēķinus sarežģītākām konstrukcijām, piemēram, lidaparātu spārnu virsmām.
Reference Eglītis, E., Barkanovs, J., Gluhih, S., Ozoliņš, O. Finite Element Buckling Analysis of Stiffened Composite Panels. Construction Science. Vol.7, 2006, pp.105-112. ISSN 1407-7329.
Full-text Full-text
ID 3755