RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Glycerol by Molecular Oxygen in Presence of Heterogeneous Catalysts

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēnu katalizatoru klātbūtnē šķidrajā fāzē
Title in English Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Glycerol by Molecular Oxygen in Presence of Heterogeneous Catalysts
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Svetlana Čornaja
Konstantīns Dubencovs
Valdis Kampars
Olga Stepanova
Svetlana Žižkuna
Keywords glicerīns, oksidēšana, molekulārais skābeklis, heterogēna katalīze, sārmains ūdens šķīdums
Abstract Izpētīta glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli dažādu heterogēnu katalizatoru klātbūtnē sārmainos ūdens šķīdumos. Noteikts, ka 3% Pd/Al2O3 ir aktīvs glicerīna oksidēšanas procesa katalizators. Oksidēšanas optimizēšanai veiktas vairākas eksperimentu sērijas, kurās mainīja temperatūru robežās 323-343 K, glicerīna koncentrāciju robežās 0,3-0,5 M; katalizatora koncentrāciju: n(glicerīna)/n(Pd) no 300 līdz 600; nātrija hidroksīda koncentrāciju no 0,7 līdz 1,5 M. Skābekļa parciālais spiediens bija nemainīgs un vienāds ar kopējo spiedienu = Pkop. = 1atm. Tika noteikts, ka temperatūras paaugstināšana, glicerīna un katalizatora koncentrācijas palielināšana paātrina oksidēšanas procesu. Nātrija hidroksīda koncentrācija maz ietekmē oksidēšanas ātrumu, bet ievērojami maina reakcijas mehānismu un selektivitāti. Tika noteikti glicerīnskābes un tartronskābes iegūšanas optimālie parametri
Abstract in English Catalytic oxidation of glycerol with molecular oxygen in presence of different heterogeneous catalysts in basic water solutions has been investigated. It has been determined that 3% Pd/Al2O3 is an active catalyst of glycerol oxidation process. A number of experiment series were carried out for oxidation optimization; temperature was varied between 323K and 343 K, glycerol concentration was in the borders of 0,3 – 0,5 M, n(glycerol)/n(Pd) was being changed from 300 to 600, sodium hydroxide concentration was being changed from 0,7 to 1,5 M. Catalytic oxidation of glycerol has been performed under atmospheric pressure, = 1atm. It has been determined that increase of temperature, glycerol concentration, and catalyst (3% Pd/Al2O3) concentration speed up the process of glycerol oxidation. Sodium hydroxide concentration weakly influences rate of oxidation, but noticeably changes mechanism and selectivity of the reaction. Optimal parameters of glyceric acid and tartronic acid selective production have been determined.
Reference Čornaja, S., Dubencovs, K., Kampars, V., Stepanova, O., Žižkuna, S. Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Glycerol by Molecular Oxygen in Presence of Heterogeneous Catalysts. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.16, 2008, pp.131-141. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 3791