RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione and 2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione Solvatochromy
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Valdis Kampars
Pauls-Jānis Pastors
Keywords solvatochromy comparison, solvent H-bond donor properties
Abstract Ar mērķi iegūt jaunu informāciju par šķīdinātāju spēju veidot H-saites ar izšķīdināto vielu salīdzināta 2-(4’-N,N-dimetilaminobenziliden)-1,3-indandiona (DMABI) un 4-aza-2-(4’-N,N-dimetilaminobeniliden)-1,3-indandion (4NDMABI) solvatohromija. Šķīdinātājos, kuros H-saites radītā stabilizācija ir nenozīmīga, eksistē lineāra sakarība:  (4NDMABI) = 0,948  (DMABI) + 365 cm-1, R2= 0.998. Izmantojot šo vienādojumu var aprēķināt 4NDMABI hipotētisko garo viļņu absorbcijas joslas viļņu skaitli pārējos šķīdinātājos. Salīdzinot aprēķinātos un eksperimentālos lielumus var spriest par šķīdinātāja H-donorajām īpašībām. No pētītajiem šķīdinātājiem tikai nitrometāns, metanols, deiterometanols un etiķskābe ir šķīdinātāji, kuri veido pietiekami efektīvas H-saites ar 4NDMABI nedalīto elektronu pāri. H-donorās īpašības pieaug virzoties no nitrometāna uz etiķskābi. Metanola un deiterometanola H-donorās īpašības ir praktiski vienādas
Reference Kampars, V., Pastors, P. Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione and 2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione Solvatochromy. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.18, 2008, pp.103-108. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 3795