Vēja elektrostaciju ar jaudu līdz 250 kW attīstības perspektīvas Latvijā
2008
Raimonds Kašs, Mārtiņš Zelčs

Darba mērķis ir novērtēt mazas jaudas vēja elektrostaciju (80 kW, 150 kW, 200 kW un 250 kW) attīstības perspektīvas Latvijā pamatojoties uz tiesiskajiem aspektiem. Novērtējumā ir veikta elektroenerģijas iepirkuma cenas aprēķināšana balstoties uz apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”. Izmantojot šos datus ir aprēķināts elektroenerģijas daudzums kāds ir jāsaražo no vēja elektrostacijām un novērtēta tā jauda. Kā viens no pirmajiem secinājumiem ir redzams, ka jau dotajā brīdī izvirzītie mērķi 2007.gadā netiek sasniegti. Izmantojot aprēķinātos datus tiek novērtēta arī ietekme uz tarifu, tas ir, cik par to būtu jāmaksā iedzīvotājiem. Un secinājums ir viennozīmīgs, tie ir 1-2% no kopējā elektroenerģijas rēķina. Vēja enerģijas izmantošanas iespēju novērtējuma un aprēķinu sagatavošanā izmantots autora izstrādātais maģistra darbs, Amerikas vēja enerģētikas asociācijas informācija un jaunākā informācija šajā jomā. Darbā tika izmantotas formulas, kas ir apstiprinātas ar Ministru kabineta noteikumiem, tomēr rezultāti liecina, ka veiksmīgākai vēja enerģētikas attīstībai ir nepieciešami grozījumi arī citas jomas tiesību aktos.


Keywords
vēja elektrostacija, 250 kW

Kašs, R., Zelčs, M. Vēja elektrostaciju ar jaudu līdz 250 kW attīstības perspektīvas Latvijā. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.106-111. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196