RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Morphology of Cordierite of Compounding Composition Ceramics

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Kordierīta morfoloģija jaukta sastāva keramikā
Title in English Morphology of Cordierite of Compounding Composition Ceramics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Gaida Maruta Sedmale
Aloizijs Patmalnieks
Uldis-Jānis Sedmalis
Andris Actiņš
Keywords ilītu māli, dolomīts, kordierīts, kristāliskā fāze
Abstract Kordierīta kristāliskās fāzes veidošanās keramikā lielā mērā ir atkarīga no pielietotiem izejmateriāliem pulvera maisījumā. Darbā ir parādīts kordierīta veidošanās process no maisījuma- minerālās izejvielas (illītus saturošs māls, dolomīts) –sintētiskas piedevas (MgO, Al(OH)3, K2CO3). Kristāliskās fāzes veidošanās pētīta atkarībā no materiāla apdedzināšanas temperatūras un sastāva, pielietojot rentgefāzu un SEM analīzi. Ir noteikts, ka kordierīts sāk veidoties 12000C temperatūrā un tā veidošanās intensitāte ievērojami palielinās pie 13000C. Pie kopējā minerālo izejvielu daudzuma izejas maisījumā virs 20 masas % kordierīta kristāliskās fāzes veidošanās pavājinās. Ir parādīts, ka kordierīts veido izomorfus kristālus, prizmatiskas formas ar vāju skaldāmību.
Abstract in English The formation of ceramic with the prevailing cordierite in the crystalline phase is greatly dependent on the raw materials used. In the present work the cordierite formation processes from compositions of natural raw materials (illite clay, dolomite) with synthetic additives (MgO, Al(OH)3, K2CO3) are studied. XRD – data, obtained from the analysis of crystalline phase formed for different compositions and in dependence on temperature and SEM are presented. The influence of composition and temperature on the crystallisation processand morphology of cordierite phase was discussed It is shown that cordierite starts to form from temperature 1200 0C and remarkably increases at temperature 1300 0C. Increase of content of the illite clay and dolomite in compositions above 20 wt.% prevent the cordierite phase formation. SEM results shown that cordierite forms a well shaped prismatci crystalline forms with weak split
Reference Sedmale, G., Patmalnieks, A., Sedmalis, U., Actiņš, A. Morphology of Cordierite of Compounding Composition Ceramics. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.12, 2006, pp.32-39. ISSN 1407-7353.
Full-text
ID 3990