RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Application of Supercapacitors for Storage of Regenerative Energy in T3A Tramcars

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Application of Supercapacitors for Storage of Regenerative Energy in T3A Tramcars
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Viesturs Bražis
Leonards Latkovskis
Keywords PSpice; modelling; supercapacitor; tram
Abstract Darbā apskatītas rekuperētās enerģijas uzkrāšanas iespējas tramvajā T3A, uzstādot tajā superkondensatorus. Parādīta superkondensatora strāvas regulatora shēmas atkarība no pieslēguma vietas tramvaja spēka shēmai, kā arī no konden¬satora izvēlētā darba spriegumu diapazona. Kā optimāla rekomendēta shēma ar trim IGBT slēdžiem, tās pieslēgums pie tramvaja līdzstrāvas pārveidotāja filtra kondensatora un optimālais superkondensatora darba spriegums zemāks vai vie¬nāds ar minimālo kontakttīkla spriegumu. Piedāvāta vadības sistēma ar diviem PID regulēšanas kontūriem: ar filtra kondensatora sprieguma un superkondensatora strāvas atgriezenisko saiti. Doti tramvaja bremzēšanas procesa PSpice modelēšanas rezultāti ar un bez kontakttīkla strāvas fluktuācijām, kas apliecina regulēšanas sistēmas stabilitāti un optimālu pārejas procesu bez pārregulējuma.
Reference Bražis V., Latkovskis L. Application of Supercapacitors for Storage of Regenerative Energy in T3A Tramcars // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - 5. (2007) pp 23-33.
ID 4006