RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Characteristic Properties of Nonlinear Parametric Oscillations of Flexible Elements

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Characteristic Properties of Nonlinear Parametric Oscillations of Flexible Elements
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Vitālijs Beresņevičs
Keywords nonlinear oscillations, flexible element, parametric excitation, resonant regime
Abstract Aplūkoti mašīnu un mehānismu lokano elementu (siksnu, kabeļu, tauvu, stīgu u.c.) šķērssvārstības pie parametriskās ierosmes. Matemātiski uzdevums ir formulēts, ka lokana elementa parametrisko svārstību parciālais diferenciālvienādojums, turklāt tiek ņemtas vērā lokana elementa ģeometriskā, statiskā un fiziskā nelineāritātes. Izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes, tiek novērtēta dažādu rezonanses režīmu, iespējamo apskatāmajā sistēmā (parastas parametriskās rezonanses, kombinacionālās rezonanses), bīstamības pakāpe. Šis novērtēšanas pamatā ir režīmu salīdzināšana pēc ierosmes frekvenču intervālu platības, transversālo pārvietojumu un stiepējspēku maksimāliem lielumiem u.c. Tiek parādīts, ka lokano elementu kombinacionālās parametriskās svārstības ir mazāk bīstamas par svārstībām parastos parametriskos rezonanses režīmos. Teorētiskās analīzes rezultāti tiek apstiprināti eksperimentāli.
Reference Beresņevičs, V. Characteristic Properties of Nonlinear Parametric Oscillations of Flexible Elements. Mechanics. Vol.28, 2008, pp.39-47. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 4016